FANDOM


Area of Effect, najczęściej skracane do AoE, jest to umiejętność obejmująca swoim działaniem jednostki (w zależności od typu) znajdujące się na danym obszarze od celu (zasięg).

Można wyróżnić:

  • Ataki AoE obejmują cel oraz potwory znajdujące się w pewnej odległości od celu,
  • Wzmocnienia AoE które obejmują swoim wzmocnieniem wszystkich graczy w okół celu, dodatkowo celem może być gracz rzucający.