FANDOM


Damage over Time (w skrócie DoT) jest to efekt umiejętności (Debuff), który pozostaje na celu przez określony czas, zadając co pewien odstęp czasu obrażenia.


W Rappelz efekty DoT łączą się z różnymi umiejętnościami np.

Atak z DoT (atak o pewnej wartości z pozostawieniem DoT), Ogłuszenie z DoT lub zablokowanie z DoT.

lub występują jako zwykły ale silniejszy DoT

Zwykle znacznie silniejszy niż pozostałe, ale nie zadaje obrażeń poza samym efektem.


Podobne do DoT jest leczenie z efektem HoT (Heal over Time)

Zobacz też: Heal over Time