FANDOM


Do zrobienia to lista stron brakujących oraz wymagających dopracowania.

Wymagające uzupełnienia Edytuj

Na stronie, której treść wymaga dopracowania można zastosować szablon "Dopracuj". Szablon artykułu wymagającego dopracowania, użyj przed całym tekstem.

Użycie:

{{Dopracuj}}

jako

Red icon
Ten artykuł wymaga dopracowania.
Jeśli jesteś w stanie, uzupełnij i/lub popraw jego treść.

albo

{{Dopracuj|Opis czego brakuje}}

jako

Red icon
Ten artykuł wymaga dopracowania.
Jeśli jesteś w stanie, uzupełnij i/lub popraw jego treść.
Opis czego brakuje

Najbardziej potrzebne - Po aktualizacji kroniki 7 część 3 Edytuj

Profesje Edytuj

Profesje Mistrzowskie Edytuj

Związane z Profesjami Edytuj

Umiejętności Profesji Edytuj

Chcemy uzupełnić listę listę umiejętności, lecz potrzebujemy ich polskich nazw. Jeśli brakuje jakiejś umiejętności profesji dopisz ją lub dodaj w komentarzu poniżej. Jeśli nie znasz angielskiej nazwy krótko opisz ją, jak działa, lub część opisu z gry.

Umiejętności już w pełni opisane Edytuj


Asura Edytuj

Obieżyświat-ico Obieżyświat Edytuj

 • Assassin Weapon Mastery - Mistrzostwo Broni Skrytobójcy,
 • Defense Practice - Biegłość w Zbrojach,
 • Crossbow Mastery - Biegłość w używaniu Kusz,
 • Avoidance Expert - Ekspert w Unikach,
 • Oblivion - Zapomnienie,
 • Charge Stab - Skupione Dźgnięcie,
 • Double Shot - Podwójny Strzał,
 • Concentration - Koncentracja,
 • Dark Strike - Mroczny Cios,
 • Thrust Arrow - Strzała Pchnięcia,
 • Bloody Blade - Krwawe Ostrze,
 • Piercing Arrow - Przeszywająca Strzała,
 • Quick Pace - Szybki Krok,
 • Crossbow Expert - Ekspert w używaniu Kusz,
 • Dual Blade Expert - Specjalista Dwóch Ostrzy,
 • Sleeping Dust - Proszek Uśpienia,
 • Deep Evasion - Duży Unik,
 • Cursed Arrow - Przeklęta Strzała,
 • Head Breaker - Łamacz Głowy ,
 • Assassin Impact - Uderzenia Skrytobójcy,
 • Critical Shot - Krytyczny Strzał,
 • Double Impact - Podwójny Wstrząs,
 • Drain Arrow - Strzała Wyssania,
 • Hunter Impact - Uderzenie Łowcy,

Skrytobójca-ico Skrytobójca Edytuj

 • Shadow Stab - Dźgnięcie Cienia,
 • Cross Block - Blok Krzyżowy,
 • Distortion of Rage - Spaczenie Szaleństwa,
 • Sudden Rush - Przypływ Szybkości,
 • Deadly Dancing - Taniec Śmierci,
 • Shadow Crush - Rozbicie Cienia,
 • Blind Dust - Oślepiający Pył,
 • Shadow Rush - Przypływ Cienia,
 • Shadow Wound - Rana Cienia,
 • Sonic Blade - Dźwięczne Ostrze,
 • Fatal Wave - Zamachnięcie Śmierci,
 • Sonic Cross - Skrzyżowany Dźwięk,
 • Apocalypse - Apokalipsa,
 • Crimson Turbulence - Szkarłatny Wstrząs,

Zabójca-ico Zabójca Edytuj

brak informacji, uzupełnij !

Łowca Śmierci-ico Łowca Śmierci Edytuj

brak informacji, uzupełnij !

Iluzjonista-ico Iluzjonista Edytuj

brak informacji, uzupełnij !

Nemesis-ico Nemesis Edytuj

Większa Strzała Ognia

Większy Kulisty Piorun

Mądrość Salamandry

Duch Błyskawicy

Macki Cienia

Mag-ico Mag Edytuj

 • Creature Mastery - Biegłość w wychowaniu Bestii,
 • Defense Practice - Biegłość w Zbrojach,
 • Magical Training Mastery - Mistrzostwo Treningu Magicznego,
 • Mind Defense - Obrona Umysłu,
 • Summoner Weapon Mastery - Mistrzostwo Broni Przywoływacza,
 • Avoidance Expert - Ekspert w Unikach,
 • Creature Breeding - Hodowla Bestii,
 • Creature Intimidate - Zastraszenie Bestii,
 • Creature Stability - Równowaga Bestii,
 • Fire Arrow - Strzała Ognia,
 • Charge Stab - Skupione Dźgnięcie,
 • Creature HP Expansion - Zwiększenie PŻ Bestii,
 • Life Leech - Wyssanie Życia ,
 • Power Support - Wsparcie Mocy
 • Spirit Support - Wsparcie Ducha
 • Concentration - Koncentracja
 • Creature Life Transfer - Przekazanie Życia Bestii
 • Creature MP Expansion - Zwiększenie PM Bestii
 • Creature Soul Transfer - Przekazanie Ducha Bestii
 • Combat Support - Wsparcie Walki
 • Magic Support - Wsparcie Magii
 • Dark Strike - Mroczny Cios
 • Fireball - Kula Ognia
 • Bloody Arrow - Krwawa Strzała
 • Creature Regeneration - Odnowa Bestii
 • Lion's Claw - Lwi Pazur
 • Creature Control - Kontrola Bestii
 • Creature HP Extract - Wyssanie PŻ Bestii
 • Creature MP Extract - Wyssanie PM Bestii
 • Nightmare - Koszmar
 • Summon Creature - Przywołanie Bestii
 • Deep Evasion - Duży Unik
 • Blood of the Underworld - Krew Podziemi
 • Corruption - Korupcja
 • Creature Taming - Oswajanie Bestii
 • Pass Damage - Przelanie Obrażeń
 • Scream of the Underworld - Krzyk Podziemi

Mag Bitewny-ico Mag Bitewny Edytuj

 • Dual Summoning - Podwójne Przywołanie
 • Dirk Tornado - Wir Sztyletów
 • Double Impact - Podwójny Wstrząs
 • Speedy Spell - Szybkie Zaklęcia
 • Might of the Underworld - Siła Podziemi
 • Aura of Halisha - Aura Haliszy
 • Blood Aura - Krwawa Aura
 • Spirit Aura - Aura Ducha
 • Seal of Halisha - Pieczęć Haliszy

Nekromanta-ico Nekromanta Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Deva Edytuj

Paladyn-ico Paladyn Edytuj

 • Fighter Weapon Mastery - Mistrzostwo Broni Wojownika
 • Defense Practice - Biegłość w Zbrojach
 • Provocation - Prowokacja
 • Shield Mastery - Biegłość w Tarczach
 • Divine Flare - Boski Rozbłysk
 • Divine Smash - Boskie Uderzenie
 • Shield Blow - Huk Tarczy
 • Divine Cluster - Boskie Zgromadzenie
 • Divine Cross - Boski Krzyż
 • Shield Smash - Uderzenie Tarczą
 • Shield Strike - Cios Tarczą
 • Stun Mace - Ogłuszenie Buławą
 • Active Guard - Podtrzymanie Obrony
 • Blessing - Błogosławieństwo
 • Dual Sword Expert - Ekspert w użyciu dwóch mieczy
 • Restrain - Powstrzymanie
 • Two Handed Expert - Ekspert w używaniu mieczy dwuręcznych
 • Minor Healing - Mniejsze Leczenie
 • Shield Charge - Szarża Tarczą
 • Defense Breaker - Przełamanie Obrony
 • Mental Breaker - Przełamanie Woli
 • Offense Breaker - Przełamanie Ataku
 • Deflecting Shield - Tarcza Odbicia
 • Shield of Revenge - Tarcza Zemsty
 • Stun Mace Perfection - Perfekcyjne Ogłuszenie Buławą

Rycerz-ico Rycerz Edytuj

 • Godly Protection - Boska Obrona
 • Holy Aura - Święta Aura
 • Hate Aura - Aura Nienawiści
 • Spell Intercept - Przerwanie Zaklęcia
 • Physical Breaker - Fizyczne Przełamanie
 • Soul Breaker - Złamanie Ducha
 • Holy Cross - Święty Krzyż
 • Heaven's Madness - Szaleństwa Niebios
 • Judgement of Heaven - Sąd Niebios

Żołnierz-ico Żołnierz Edytuj

 • Holy Aura - Święta Aura
 • Divine Flash - Boski Błysk
 • Hate Aura - Aura Nienawiści
 • Dual Strike - Podwójne Uderzenie (tylko 2x 1h sword)
 • Light Speed - Szybkość Światła
 • Wild Stream - Dziki Strumień
 • Judgement Buster - Rozrywający Sąd
 • Judgement of the Goddess - Sąd Bogini
 • Laser Blade - Laserowe Ostrze (tylko 2x 1h sword)
 • Divine Crash - Boskie Rozbicie
 • Mighty Crash - Potężne Rozbicie

Templariusz-ico Templariusz Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Gwardzista-ico Gwardzista Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Wyrocznia-ico Wyrocznia Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Egzorcysta-ico Egzorcysta Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Pasterz Światła-ico Pasterz Światła Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Gaia Edytuj

Wojownik-ico Wojownik Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Mistrz Walk-ico Mistrz Walk Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Łucznik-ico Łucznik Edytuj

 • Archery Practice – Praktyka Łucznika
 • Spiracle Mastery – Biegłość w Użyciu Kul Energetycznych
 • Defense Practice – Praktyka Obrony
 • Archery Training – Trening Łuczniczy
 • Vision of Prey – Wizja Ofiary
 • Spiracle Charge – Skupienie Kul Energetycznych
 • Spiracle Shock Shot – Wystrzał Kuli Energetycznego Wstrząsu
 • Arrow of Delay – Strzała Spowolnienia
 • Snare of Corrosion – Sidła Przeżarcia
 • Mysterious Energy – Mistyczna Energia
 • Freezing Arrow – Mrożąca Strzała
 • Loading Restrain – Skupienie Powstrzymania
 • Energy Charge – Skupienie Energii
 • Steel Cage – Stalowa Klatka
 • Heat Shot – Gorący Strzał
 • Icicle Snare – Sidła Sopli Lodu
 • Fire Pillar Shot – Strzał Kolumny Ognia
 • Poison Arrow – Zatruta Strzała
 • Spiracle of Vitality – Energetyczne Kule Życia
 • Mental Concentration – Psychiczne Skupienie
 • Double Shot – Podwójny Strzał
 • Trap of Flame – Pułapka Płomieni
 • Resonance Shockwave – Fala Drgań
 • Essence of Steel – Esencja Stali
 • Lightning Fury – Gniew Bzskawic
 • Penetrating Shot – Przebijający Strzał
 • Snare of Lightning – Sidła Błyskawic

Berserker-ico Berserker Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Myśliwy-ico Myśliwy Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Szaman-ico Szaman Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Szaman Bitewny-ico Szaman Bitewny Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Druid-ico Druid Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Elementalista-ico Elementalista Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Arcydruid-ico Arcydruid Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Minstrel-ico Minstrel Edytuj

PozP 1


Fighter's Combat Skill - Umiejętności bitewne wojownika.

Armor Mastery - Biegłość w zbrojach

Natural Sorcery - Wrodzone czarodziejstwo

Mind Defense - Obrona umysłu

Creature Mastery - Biegłość w Wychowaniu Bestii

PozP 5

Unity of Vitality - Zjednoczenie Żywotności

Unity of Mentality - Zjednoczenie Umysłu

Creature Breeding - Hodowla Bestii

Spinning Blow - Wirujące Uderzenie

PozP 10

Log Split - Rozcięcie Drwala

Unity of Force - Zjednoczenie Siły

Unity of Intelligence - Zjednoczenie Inteligencji

Creature HP Expansion - Zwiększenie PŻ Bestii

Chainsickle Wind - Cięty Podmuch

PozP 15

Soothe Creature - Ukojenie Bestii

Creature Purification - Oczyszczenie Bestii

Creature MP Expansion - Zwiekszenie PM Bestii

Scorching Flame - Płomienie Wypalenia

PozP 20

Blasting Rock Cut - Cięcie Spadającego Kamienia

Threat of the Wild - Dzika Groźba

Threat of Spirit - Groźba Ducha

Duch Gai: Intuicja

PozP 25

Creature Regeneration - Odnowa Bestii

Duch Gai: Odporność

PozP 30

Mental Concentration - Psychiczne Skupienie

Anger of the Wild - Dzika Wściekłość

Anger of Spirit - Gniew Ducha

Creature Control - Kontrola Bestii

Summon Creature - Przywołanie Bestii

PozP 35

Krąg Przeznaczenia

PozP 40

Dual Axe Training - Trening Podwójnych Toporów

Harmony of Life - Harmonia Życia

Beast Disguise - Przebranie Bestii

Pass Damage - Przelanie Obrażeń

Creature Taming - Oswajanie Bestii

Przywoływacz-ico Przywoływacz Edytuj

PozP 10

Dual Summoning Control - Kontrola podwójnego Przywołania

PozP 25

Wave Cut - Fala Przecięcia

PozP 30

Seal of Gaia - Pieczęć Gai

PozP 40

Paragon of Anger - Usposobienie Zła

Beast Shockwave - Wstrząs Bestii

Władca Bestii-ico Władca Bestii Edytuj

brak informacji, uzupełnij !


Brakujące strony Edytuj

Związane z Profesjami Edytuj