FANDOM


Okno postac

Większość Statystyk i Parametrów naszej postaci jest dostępna przez okno "Postać" (C)

Statystyki

Punkty Podstawowych Statystyk możemy zwiększyć poprzez:

 • Zdobywanie kolejnych Poziomów Profesji Postaci,
 • Biżuterię, ekwipunek bądź karty na Pasie
 • Klejnoty Dusz w ekwipunku
 • Wzmocnienia i samowzmocnienia (buffy, czasowo)
 • Fragmenty lub Stalowe odłamki (czasowo)


Parametry Postaci możemy zwiększyć poprzez:

 • Podstawowe Statystyki (pośrednio)
 • Klejnoty Dusz w ekwipunku (bezpośrednio)
 • Wzmocnienia i samowzmocnienia (buffy, czasowo)
 • Fragmenty lub Stalowe odłamki (czasowo)


Jeden punkt statystyk postaci dodaje odpowiednio:
Siła

+ 2,8 punkty ataku fizycznego
+ 10 udźwigu

Żywotność

+ 33 HP
+ 1,6 obrony fizycznej

Inteligencja

+ 30MP
+ 2 punkty ataku magicznego

Wiedza

+ 0,5 celności magicznej
+ 2 obrony magicznej
+ 0,5 odporności magicznej
+ 4,1 do odzysku pkt. many

Zręczność

+ 0,5 uniku + 1,2 ataku dystansowego
+ 0,1 szybkości ataku + 0,5 uniku

Sprawność

+ 2,2 ataku dystansowego
+ 0,5 celności(fizycznej i magicznej

Szczęście

+ 0,2 szansy na cios krytyczny + 0,2 szansy wypadniecie lepszego ekwipunku

Parametry Postaci

Parametry postaci to cechy na podstawie których określa się naszą postać w świecie Rappelz. Decydują one o parametrach walki, szybkości poruszania się po świecie Gry, częściowo nawet udźwigu.

Parametry Podstawowe

Nazw. Nazwa pełna Opis
Atk.Fiz. Atak Fizyczny Decyduje o zadawanych obrażeniach przez ataki fizyczne
Celność - Określa jak skuteczne są ataki fizyczne
At.Mag. Atak Magiczny Decyduje o obrażeniach zadawanych przez umiejętności magiczne
Obr.Fiz Obrona Fizyczna Określa obronę przed atakami fizycznymi, obniża otrzymywane obrażenia fizyczne.
Uniki - Określa szansę na uniknięcie ataku
Szyb.At. Szybkość Ataku Częstotliwość ataku fizycznego
Szyb.Mag. Szybkość Magi Częstotliwość ataku magicznego
Cel.Mag. Celność Magiczna Określa skuteczność w trafianiu umiejętnościami magicznymi
Obr.Mag. Obrona Magiczna Określa obronę przed atakami magicznymi, obniża otrzymywane obrażenia od magii.
Odp.Mag. Odporność Magiczna Odporność/Uniki przed umiejętnościami magicznymi
Szyb.Ruch Szybkość Ruchu Prędkość poruszania się Postaci na nogach

Parametry Dodatkowe

Nazw. Nazwa pełna Opis
Regen.PŻ Regeneracja Tempo regeneracji PŻ (ile PŻ z Odz.PŻ jest odzyskiwanych)
Regen.PM Regeneracja PM Tempo regeneracji PM (ile PM z Odz.PM jest odzyskiwanych)
Szans.Blok Szansa na Blok Szansa na zablokowanie ataku przeciwnika (tarcze)
Częst.Kryt Częstotliwość ciosów Krytycznych Jak często atakujemy krytycznie
Szyb.Mag. Szybkość Magiczna Szybkość rzucania czarów
Odz.PŻ Odzyskiwane PŻ Bazowa wartość przywracanych PŻ przy Regen.Pż
Odz.PM Odzyskiwane PM Bazowa wartość przywracanych PM przy Regen.PM
Obr.Blok. Obrona Bloku O ile zwiększa się obrona po udanym bloku (tarcze)
Siła At.Kryt Siła Ataków Krytycznych O ile większe są ataki krytyczne
Pon.Rzut. Ponowny Rzut  ?

Typy ataków

Podczas gry w Rappelz można się spotkać z dwoma rodzajami ataków:

 • Atak Fizyczny - polegający na zadawaniu obrażeń (DMG) poprzez bezpośrednie uderzanie bronią, nie jest wymagana do niego MP chyba że atakujemy umiejętnościami, możliwy jest auto-atak.
 • Atak Magiczny - polegający na zadawaniu obrażeń umiejętnościami magicznymi, nie ma możliwości auto-ataku magią.

Dla poszczególnych klas możliwe jest:

 • Atakowanie tylko fizycznie
 • Atakowanie tylko magicznie
 • Atakowanie fizycznie i magicznie

Wszystko zależy od klasy jaką gramy. Można powiedzieć że postacie atakujące nie wymagają tyle uwagi od gracza, lecz zwykle atak magiczny zadaje więcej DMG jeśli postać ma do wyboru atak fizyczny i magiczny. Nie ma nic za darmo, atak magiczny zawsze kosztuje odpowiednią ilość Many (PM).