FANDOM


O Zmianie Profesji

W Rappelz Zmiana Profesji pozwala graczowi na wybranie charakterystycznej specjalizacji danej Rasy/Klasy. Pociąga to za sobą możliwość uczenia się przez naszą postać nowych umiejętności, noszenie określonych broni, oraz określa w jaki sposób będą rozdawane Punkty Statystyk podczas zwiększania Poziomów Profesji.

Klasa Startowa

W zależności od Rasy jaką gramy rozpoczynamy:

 • Deva - Przewodnik
 • Asura - Kłusownik
 • Gaia - Łotrzyk

Klasa startowa posiada pierwsze umiejętności, wyjaśniające nam sposób w jaki mogą być rozwijane oraz jedną umiejętność charakterystyczną dla danej klasy.

Pierwsza Zmiana Profesji

Od wyboru klasy profesji - Pierwszej Zmiany Profesji - będzie zależeć jakimi broniami będziemy się posługiwać i jak będą rozdawane nasze statystyki, w efekcie przyszłość naszej postaci. Różne profesje mają możliwość uczenia się całkowicie odmiennych umiejętności.

Możliwa jest po spełnieniu wymagań:

 • Osiągnąć 10 Poziom Profesji,
 • Osiągnąć 10 Poziom Postaci,
 • Zaliczyć gałąź zadań u BN "Asystent Zmiany Profesji Deneba" (Trzeba spełnić wymaganie 10 Poziom Profesji i Postaci)
  • Zgłosić się do Deneby i przyjąć zadanie
  • Zgłosić się do Adepta Tristana oddać i zaakceptować zadanie
  • Zabić "Wyklętą"
  • Oddać zadanie Adeptowi Tristanowi i przyjąć zadanie zgłoszenia się do Deneby
  • Oddać zadanie Deneby, po czym zapyta cię, jaką profesję chcesz wybrać.

Druga Zmiana Profesji

Możliwa jest po spełnieniu wymagań:

 • 50 Poziom Postaci
 • Co najmniej 40 Poziom Profesji, lecz lepiej jest poczekać do 50 Poziomu Profesji aby mieć dodatkowe Statystyki Postaci.

Jeśli spełniamy wymagania i chcielibyśmy zmienić już swoją profesję, wystarczy zgłosić się do "Asystenta Podniesienia Poziomu" w jednych z głównych miast.